Sådan bliver du medlem.

Meld dig til vores prøvehold, hvor du gratis kan komme til at prøve bueskydning. Se datoen for vores næste opstart under fanebladet Nyt Medlem, Prøvehold.

Efter den første prøveaften vil du modtage en mail, om du ønsker at fortsætte i en prøveperiode, som varer omkring 3 måneder. Denne mail indeholder desuden oplysninger om betaling. Er du fyldt 18 år er prisen 400,- kr., under 18 år 250,- kr. for perioden.

Samtidig med betaling for prøveperioden skal der betales for en “begynderpakke” bestående af 4 pile, en armbeskytter samt en fingerlap. Denne pakke koster 250 kr.

Inden udløbet af de 3 måneder vil du automatisk modtage en kontingentopkrævning for et fuldt medlemskab for den næste periode. Er du fyldt 18 år er prisen 150,- kr. pr. måned, under 18 år 100,- kr. Der betales altid forud og normalt for 3 måneder ad gangen.  Kontanter modtages ikke.

Som medlem kan du deltage i konkurrencer i hele landet.